SDK

Verisurf Software Development Kit (nebo "SDK")  poskytuje flexibilní programovací prostředí speciálně navržené pro vytváření přizpůsobených dimenzionálních metrologických aplikací umožňujících automatizaci výroby.

Verisurf Software Development Kit (SDK)

Verisurf Software Development Kit (nebo "SDK") je k dispozici od verzí Verisurf 2017 a poskytuje flexibilní programovací prostředí speciálně navržené pro vytváření přizpůsobených dimenzionálních metrologických aplikací umožňujících automatizaci výroby.

Pomocí sady Verisurf SDK můžete vytvářet vlastní aplikace, které zjednodušují výkon složitých nebo vícestupňových dimenzionálních metrologických procesů, vytvářejí zcela nové funkce nebo posílají výsledky verisurfových procesů prakticky jakkoli si lze představit.