ANALYSIS

Ať už jde o CATIA, UG, Pro-E, SolidWorks nebo jiný CAD systém, Verisurf Analysis umožňuje importovat nominální CAD model a porovnat jej s interními i dodavatelskými daty.

Robustní offline řešení pro porovnávání kontrolních dat s nominálním CAD modulem

Ať už jde o CATIA, UG, Pro-E, SolidWorks nebo jiný CAD systém, Verisurf Analysis umožňuje importovat nominální CAD model a porovnat jej s interními i dodavatelskými daty. Analyzujte bod po bodu, body na křivkách, body na povrchách nebo bodů v síti a okamžitě generujte zprávy o odchylkách.

Přizpůsobitelné funkce "best-fit" inovativně určují optimální přizpůsobení dat a modelu. Pro účely vytváření přehledů generuje Verisurf Analysis textové nebo HTML barevné reporty včetně mapování odchylek barev pro přehlednou, praktickou analýzu.

Ať už jde o CATIA, UG, Pro-E, SolidWorks nebo jiný CAD systém, Verisurf Analysis umožňuje importovat nominální CAD model a porovnat jej s interními i dodavatelskými daty