3D software

Společnost Verisurf úzce spolupracuje s našimi zákazníky na definování potřeb, identifikaci řešení, implementaci technologií a údržbě systémů, které automatizují výrobu. Otevřená systémová strategie maximalizuje interoperabilitu CAD a metrologie, což umožňuje našim odborníkům pomoci zákazníkům vybrat nejlepší technologii pro jejich aplikaci a rozpočet.

Software Verisurf je modulární, takže můžete nakonfigurovat správné funkce aplikace v závislosti na rozpočtu.

 
 
 
 

ANALYSIS

Ať už jde o CATIA, UG, Pro-E, SolidWorks nebo jiný CAD systém, Verisurf Analysis umožňuje importovat nominální CAD model a porovnat jej s interními i dodavatelskými daty.

REVERSE

Rekonstrukce CAD povrchů. Funkci AutoSurface pro reverzní inženýring komplexních povrchů, smíšené modelování pro kombinaci STL sítí, povrchů a pevných těles v jednom.

CAD

Verisurf CAD čte všechny nativní formáty CAD souborů, včetně IGES, STEP, CATIA, Unigraphics /NX,Pro-E, SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD, AutoDesk Inventor a mnoha dalších. Tato flexibilita znamená, že můžete snadno pracovat s jakýmkoli CAD modelem - pevným, povrchovým nebo drátovým modelem.

BUILD

Verisurf Build, známý jako Virtual Gage, zobrazuje odchylku při pohybu sondy při kontrole části ve vztahu k nominálnímu CAD modelu.

SDK

Verisurf Software Development Kit (nebo "SDK") poskytuje flexibilní programovací prostředí speciálně navržené pro vytváření přizpůsobených dimenzionálních metrologických aplikací umožňujících automatizaci výroby.