3D služby

3D grafické modelování a úpravy

Nabízíme 3D modelování - proces tvarování a vytváření 3D modelu. Modely mohou být vytvořeny na počítači pomocí modelovacího nástroje, podle dat získaných skenerem z reálného světa nebo na základě počítačové simulace.